Palvelut

Yhtiöllä on 2200 m2:n suuruiset toimitilat osoitteessamme Piiskakuja 1.

Toimintamme käsittää:

 • Öljypoltinten muutos fossiilisista biopolttoaineelle
 • Kaasupoltinten muutos biokaasuille
 • Öljypoltin myynti, asennus ja huolto
 • Nestekaasupoltin myynti, asennus ja huolto
 • Maakaasupoltin myynti, asennus ja huolto
 • Biokaasupoltin myynti, asennus ja huolto
 • Bioöljypoltin myynti, asennus ja huolto
 • Höyry-, vesi- ja kuumavesikattiloiden myynti ja asennus
 • Siirrettävien höyry- ja lämmityslaitosten myynti ja vuokraus
 • Höyrykehittimien myynti, asennus ja korjaus
 • Painelaite- ja putkistovalmistus
 • Kattilalaitosten ja kattiloiden automatisointi jaksottaiseen käyttöön sekä kunnossapito
 • Kattilalaitosten käyntiinajot ja käyttöhenkilökunnan koulutus
 • Poltinten käyntiinajot, säädöt ja koestukset
 • Nestekaasusäiliöt, myynti
 • Nestekaasuhöyrystimet, myynti ja asennus
 • Nestekaasujärjestelmien huollot ja määräaikaistarkastukset
 • Painelaitekorjaus (kattilat, syöttövesisäiliöt, lämmönvaihtimet ym.)
 • Poltinten ja kattiloiden varaosat
 • Prosessin jälkipolttolaitteistot ja niiden poltinten asennus, huolto, kunnossapito ja mittaukset
 • Öljykoneikot ja kaasuryhmät, myynti ja asennus
 • Öljysäiliöiden myynti ja asennus
 • Kaasu- ja nesteputkistojen valmistus
 • Syöttövesi- lauhde- ym. säiliöiden valmistus, myynti ja asennus
 • Savupiippujen myynti ja asennus
 • Kattilalaitosten saneeraukset
 • Poltinten saneeraukset
 • Savukaasuanalysaattorit, myynti ja asennus
 • O2-kompensointijärjestelmät, myynti ja asennus

 

Edellytyksenä toimimiseen edellä luetelluilla aloilla on yhtiöllä seuraavat pätevyydet:

 • Öljypoltinurakointi yleisoikeudet
 • Nestekaasualan urakointi A-luokka
 • Sähköurakointi kaikki oikeudet
 • Painelaite- ja putkistovalmistuspätevyys
 • Öljysäiliöiden valmistusoikeus